Cotidian Judetean

www.concretolt.ro

PRIMĂRIA SLATINA OBLIGATĂ SĂ ANULEZE LICITAȚIA PENTRU MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC: EXPERTUL «CHEIE» DIN CRITERIILE DE ATRIBUIRE!

06. iulie. 2020

Licitația privind atribuirea contractului având ca obiect Achiziție servicii de proiectare, asistență tehnică și lucrări pentru investiția de bază pentru implementarea proiectului Modernizarea, Eficientizarea, Extinderea Sistemului de Iluminat Public și Reabilitarea Instalațiilor Electrice din Municipiul Slatina, a fost anulată. Nu de bună voie ci pentru că autoritatea contractantă, în speță Primăria Slatina, s-a aflat în in imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea sa conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art.2 alin (2), din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, după ce două dintre societățile înscrise la licitație au depus contestații la CNSC. În ambele cazuri contestatoarele au făcut referire bineînțeles la criteriile de atribuire. Și nu este vorba despre componenta financiară sau cea cu privire la implementare prin care ofertanții să demonstreze că dispun de o metodologie adecvată şi o planificare adecvată a resurselor umane şi a activităţilor. E UN CEVA care face întotdeuna departajarea și care ridică adesea suspiciuni rezonabile, mai ales atunci când dintr-un număr de ofertanți doar unul singur este fecicitul deținător. În cazul de față criteriiul contestat a fost cel privind –Experienta expertilor cheie– unul deloc de neglijat deloc de neglijat la atribuire.având în vedere că a avut o pondere de 30 % la evaluarea ofertelor.

Urbioled SRL- prin contestația nr. 610/21.04.2020// a solicitat obligarea autorității contractante la eliminarea/modificarea cerințelor și clauzelor nelegale și restrictive din cadrul documentației de atribuire cu privire la calificările educaționale și profesionale ale personalului direct implicat în prestarea serviciilor-experți, specialiști necesari în implementarea proiectului, astfel încât acestea să fie în concordanță cu dispozițiile legale aplicabile în materia achizițiilor publice; obligarea autorității contractante la corelarea factorului de evaluare componența tehnică 2 – experiența experților cheie, cu măsurile de remediere adoptate la punctul 1; obligarea autorității contractante la completarea instrucțiunilor oferite potențialilor ofertanți necesare pentru întocmirea și prezentare propunerilor tehnice, în conformitate cu dispozițiile statuate în cuprinsul art. 20 din HG nr. 395/2016; obligarea autorității contractante la
prelungirea termenului limită de depunere a ofertelor, în temeiul art.
153 din Legea nr. 98/2016.

Neon Lighting SRL-prin contestația nr. 569/21.04.2020// a solicitat, în principal, anularea procedurii de atribuire, ca urmare a necesității eliminării unor factori de evaluare privind experiența experților cheie care încalcă în mod flagrant, dispozițiile legale în materia achizițiilor publice și, în subsidiar, obligarea autorității contractante la remedierea documentației de atribuire în
privința ”criteriilor de atribuire” prin eliminarea punctării experienței
expertului cheie.

Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a admis în totalitatea contestaţia formulată de Urbioled SRL și, în parte, pe cea formulată de
Neon Lighting SRL, în contradictoriu cu Municipiul Slatina, și a obligat
autoritatea contractantă la modificarea/completarea documentației de
atribuire. Deși CNSC a respins prin Decizia nr. 730/C9/742,751, ca nefondat, capătul de cerere privind anularea procedurii(n.n. din contestația Neon Lighting SRL) licitația a fost totuși anulată întrucât modificările impuse a fi făcute ar fi dus la la încălcarea principiilor legii privind achizițiile publice.

Rămâne de văzut, după reluarea procedurii de licitație, în jurul cărei CHEI se va învârti atribuirea dar mai ales câștigătorul.

Print

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

error: Continut protejat !!!