Cotidian Judetean

www.concretolt.ro

AFACEREA TERENURILOR DE LA FOSTA UM- REPUSĂ PE TAPET: LA VREMURI NOI, PREȚURI NOI!

06. septembrie. 2021

Se turează din nou motoarele pentru afacerea imobiliară de la fosta unitate militară. Este a doua încercare a municipalității de a concesiona parcelele de teren trecute din proprietatea MApN în administrarea Primăriei Slatina după ce prima a eșuat pe motiv de… pandemie- stare de urgență.

La momentul ianuarie 2020 au fost aprobate HCL Nr. 9/21.01.2020– aprobarea studiului de oportunitate, concesionarea prin licitatie publici a terenului in suprafață de 3500 mp, HCL Nr. 10/21.01.2020– aprobarea studiului de oportunitate, concesionarea prin licitatie publică a terenului in suprafată de 62013 mp și HCL Nr. 11/21.01.2020– aprobarea studiului de oportunitate, concesionarea prin licitatie publica a terenului in suprafatA de 8479 mp. Terenul în suprafață de 62.013 mp pentru mall, iar celelalte pentru ridicarea unor ansambluri rezidențiale. S-a mers cu procedura până la organizarea licitației fericiții câștigători fiind Ungureanu Mircea(TEREN 8479 mp,) și Cristi Ghenciu(TEREN 3500 mp. Aici zarurile s-au oprit astfel că nici unul din cei doi nu s-au mai prezentat însă să-și ridice… premiul! Au licitat, au depus taxa aferentă, bineînțeles în deplină cunoștință a obligațiilor dar mai ales al prețului terenului, însă aici s-a oprit totul. Valoarea terenului nu a mai fost achitată de nici unul dintre cei doi! (click!)

Cum spuneam, azi afacerea revine pe tapet. Pe masa consilierilor locali, patru proiecte de hotărâre prin care primarul Moț cere votul acestora pentru concesionarea a patru parcle de teren ce urmează a fi utilizate astfel:

terenul în suprafață de 8479 mp să fie utilizată pentru realizarea obiectivului: „Ansamblu multifuncţional cu următoarele funcţiuni: locuinţe, dotări aferente acestora, servicii, comerţ, zone verzi, sport şi agrement”,

terenul în suprafață de 2958 mp, situat în municipiul Slatina, strada Tunari nr.1, în scopul realizării obiectivului de investiții: Unitate de alimentație publică -Restaurant tip ”drive-thru”,

terenul în suprafață de 3328 mp, situat în municipiul Slatina, strada Tunari nr. 1, în scopul realizării obiectivului de investiții: „Ansamblu rezidențial”

terenul în suprafață de 3500 mp,situat în municipiul Slatina, strada Tunari nr. 1, în scopul realizării obiectivului de investiții: ”Stație PECO distribuție carburanți și stație încărcare electrică autoturisme și mașini de mare tonaj”

La vremuri noi, tot ei dar de data aceasta și la prețuri noi, pe mana aceluiași evaluator!

Spre exemplu, dacă în ianuarie anul trecut terenul a fost evaluat la 1.060.000 euro, echivalentul a 5.048 000 lei, azi, potrivit HCL 271/17.08.2021, se însușește raportul de evaluare nr.1248/28.07.2021 elaborat de S.C. Tea Invest S.R.L potrivit căruia, terenul a fost evaluat la 610.500 euro, echivalentul a 3.008.700 lei ! Așadar, avantaj concesionarul! Cum s-a ”actualizat” piața, cu siguranță are răspuns atât municipalitatea care și-a însușit raportul evaluatorului și, pe cale de consecință ar trebui să pată răspunde la această întrebare și consilierii locali când își vor da girul.(vot asumat!!!)

HCL Nr. 11/21.01.2020 Art. 3. – (1) – Sc insuseste raportul de evaluate elaborat de SC. Tea finest S R.L. prin expert C\ aluator atestat ANEVAR – Enoiu Vasile. anexat la prezenta hotarare, a terenului in suprafat5 de 8479 mp. situat in intraN ilanul municipiului Slatina. strada Artileriei nr. IA (lost Tunari nr. 1). cu nuntar cadastral 59951. potriN it earuia, terenul a lost cvaluat la 1.060.000 cum, echivalentul a 5.048 000 lei. stabilit la cursul euro comunicat de BNR la data evaludrii. valoarea unitara a terenului find de 125 euro/mp, echiN alentul a 595.34 lei/mp.
(2) – Valoarea terenului stabiliLi potriNit raportului de naluare insusit conform alin. 1, reprezinta
niN elul minim al redo entei. respectiv pretul minim de pomire a licitatici in Nederea concesionarii terenului in suprafat5 de 8479 mp. situat in intravilanul municipiului Slatina. strada Artileriei nr. IA (lost Tunari nr. 1). inscris in Cartca Funciard nr. 59951 a UAT Slatina.
An. 4.— (1) – Se aproba pretul minim de pomire a licitatiei, reprezentand nivelul minim al redeventei pcntru
concesionarea terenului in suprafata de 8479 mp identificat potriN it art. I. de 1.060.000 cunt echivalentul a
5.048.000 lei. stabilit la cursul euro. comunicat de BNR. la data es aluarii.

Nr. 271/17.08.2021 Art. 3. – (1) – Se însușește raportul de evaluare nr.1248/28.07.2021 elaborat de S.C. Tea Invest S.R.L. prin expert evaluator – Verdeș Mihaela Viorica, înregistrat la Direcția Administrare Patrimoniu sub nr. 8079/04.08.2021 anexat la prezenta hotarare, privind terenul în suprafață de 8479 mp, situat în intravilanul municipiului Slatina, strada Artileriei nr. 1A (fost Tunari nr. 1), cu număr cadastral 59951, potrivit căruia, terenul a fost evaluat la 610.500 euro, echivalentul a 3.008.700 lei, stabilit la cursul euro de 4,9283 lei, comunicat de BNR la data evaluării,
(2) – Valoarea terenului stabilită potrivit raportului de evaluare însușit conform alin. 1, reprezintă nivelul
minim al redevenței, respectiv prețul minim de pornire a licitației în vederea concesionării terenului în suprafață de 8479 mp, situat în intravilanul municipiului Slatina, strada Artileriei nr. 1A (fost Tunari nr.1), înscris în Cartea
Funciară nr. 59951 a UAT Slatina.
Art. 4. – (1) – Se aprobă preţul minim de pornire a licitaţiei, reprezentand nivelul minim al redevenței pentru
concesionarea terenului în suprafaţă de 8479 mp identificat potrivit art.1, de 610.500 euro, echivalentul a 3.008.700 lei, stabilit la cursul euro, comunicat de BNR. la data evaluarii.

Fericiții câștigători bineînțeles că nu sunt greu de anticipat nici de această dată. Rămâne de văzut dacă în cele din urmă se va contretiza tranzacția dar mai ales realiza obiectivele. Interesul este major. Pentru ”investitori”.

Print

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

error: Continut protejat !!!