Cotidian Judetean

www.concretolt.ro

AU FOST VÂNDUTE UTIMELE PARCELE DE PE GRĂDIȘTE! PRIMĂRIA SLATINA- AFACERE SAU DEZINTERES?!

02. iunie. 2021

Ultimele două parcele de pe Grădiște au ieșit definitiv din patrimoniul Municipiului Slatina. Se poate spune că astfel s-a concretizat afacerea imobiliară începută de fostul primar Darius Vâlcov.

Începutul…

Este vorba despre terenul în suprafață de 76.837 m.p. ce aparaține domeniului privat al Mun. Slatina (trecut din domeniul public) situat in intravilanul Mun. Slatina, Dealul Gradiște care, în august 2010, din initiativa primarului Vâlcov Darius – Bogdan, care prin Hotararea nr. 200, a fost scos la vânzare, dezmembrat în trei loturi: • Lotul 1teren in suprafata de 31.875 m.p, evaluat la 3,49 euro/m.p; • Lotul 2 teren in suprafata de 41.326 m.p, evaluat la 4,45 euro/m.p; •Lotul 3 – teren in suprafata de 3.636 m.p. evaluat la 19,38 euro/m.p. La momentul respectiv, conform art. 2 al HCL, a fost însușit raportul de evaluare al aceluiasi P.F.A. Beznea Gheorghe, fost sef Serviciul Impozite si Taxe al Directiei Impozite si Taxe a Primariei Slatina.

Toate cele 3 loturi de teren au fost vândute în baza unui singur contract de vânzare – cumpărare respectiv nr. 1218/22.11.2010 prețurile fiind derizorii în comparatie cu referințele din piața imobiliară, nerespectându-se nici tarifele minime stabilite la nivelul Mun. Slatina de Birourile Notarilor Publici în vederea tranzacțiilor imobiliare. Cumpărătorul a fost S.C. IMOBILIARE CONSLOC S.R.L., societate în care Consiliul Local Slatina a fost unic actionar, înstrăinarea terenurilor fiind făcută cu încălcarea prevederilor art. 71 din O.U.G. 195/2005( modificata prin O.U.G. 114/2007), toate cele trei loturi de teren fiind declarate Arie de protectie avifaunistica în cadrul SITULUI ROSPA 0106 VALEA OLTULUI INFERIOR având ca și custode S.C. COMPANIA DE SERVICII SI CONSULTANTA S.A. care a beneficiat de proiectul cu finantare nerambursabilaă în valoare de 55.011.653 lei fara T.V.A. fără nici un beneficiu. 

Mai mult, pe de o parte în timp ce la OCPI Olt cele trei suprafețe au fost declarate cu categoria de folosinta „CURTI CONSTRUCTII”(conform Extraselor de Carte Funciara) la Directia Impozite si Taxe a Primariei Slatina ele figurau teren agricol – pășune(n.n.doar diferenta dintre cele doua grupe de impozitare e un prim prejudiciu!!!), iar pe de altă parte S.C. IMOBILIARE CONSLOC S.R.L. nu a avut la momentul august 2010 împuternicirea prin hotarare a Consiliului Local Slatina să participe la licitațiile pentru achizitiile de terenuri.

Cu un an înainte ca procurorii anticorupție să spargă grupul și să rețină liderul(n.n. Vâlcov), SC imobiliare Consloc intrase deja pe drumul… pieirii. Pe rolul Tribunalului Olt este înregistrat Dosarul 502/104/2014 privind dizolvarea societăţii iar 12.10.2015 magistrații dispun începerea procedurilor în acest sens. Urmare a acestei soluții, la inițiatia viceprimarului Bircea(n.n.datată încă din ianuarie- finalul societății fiind previzili din 2014!), a fost adoptată adoptată hotărârea nr._110_ prin care încetează contractul de asociere în participaţiune nr. 1367/19.08.2009 încheiat între Municipiul Slatina în calitate de asociant şi S.C. Imobiliare Consloc S.R.L în calitate de asociat(administrarea şi exploatarea spaţiilor publicitare, a panourilor de afişaj şi reclamă, şi  activităţi de montare a mobilierului urban aferent) și  contractul de asociere în participaţiune nr. 1948/08.02.2010 încheiat între Municipiul Slatina în calitate de asociant şi S.C. Imobiliare Consloc S.R.L în calitate de asociat(exploatarea parcărilor  şi activitatea de blocare și ridicarea autoturismelor).

18 creditori înscriși la masa credală a SC IMOBILIARE CONSLOC, printre care atât Primăria Slatina dar și trei din firmele înființate cu banii din șpaga pretinsă de Vâlcov de la Berna, suma totală de recuperat fiind de peste 2,6 milioane de lei. Cu privire la bunurile din patrimoniul societății, cel mai de preţ a fost parcarea parcarea supraetajată din zona SJU Slatina(n.n. Primăria Slatina n-a mai recuperat-o, pe motiv de ”lipsă de interes”- declarație oficială- nemparticipând nici la licitație fiind vândută unei societăți din Dolj la cel puţin jumătate din valoarepreț de ahiziție 4,2 milioane de lei din bugetul Slatinei!!!), un singur apartament, de 52 m.p., la mansardă în cartierul 600 de locuinţe, 11 uscătorii în scări de bloc, estimate la aproape 300.000 lei și cele trei loturi de teren de pe Grădiște.

Din nou… lipsă interes- vânzarea!

Revenind la afacerea imobiliară de pe Grădiște, anul trecut lichidatorul judiciar CASA DE INSOLVENŢĂ GMC SPRL desemnat pentru SC Imobiliare a cerut în instanță anularea contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 1218/22.11.2010. Cu alte cuvinte, răscumpărarea de către Primăria Slatina a celor trei suprafețe vândute de Vâlcov în 2010 fiind singura soluție pentru valorificarea terenului tocmai din cauza condiților în care s-a făcut înstrăinarea lor (n..n.încalcarea prevederilor art. 71 din O.U.G. 195/2005 modificata prin O.U.G. 114/2007). DE REȚINUT: solicitarea a venit din partea lichidatorului și nu din parte Primăriei Slatina!!!

Solicitarea a fost admisă doar parțial, în sensul în care contractul de vânzare cumpărare a fost anulat(parțial) doar cu privire la suprafaţa de 3636 m.p, singura suprafață pentru care municipalitatea și-a declarat disponibilitatea de a o recupera(n.n. nimic întmplător,să fie parcare și la cort!!!). Așadar trei loturi, același contract, aceleași încălcări ale prevederilor legale însă numai unu salvat. Celelalte două loturi au luat bineînțeles, așa cum spuneam la început, calea… privatului.

S-a întâmplat acest lucru chiar săptămâna trecut, mai exact pe 28.05.2021 când CASA DE INSOLVENTA GMC SPRL Craiova a organizat licitație publică pentru vânzarea ”urmatoarelor imobile din patrimoniul societatii debitoare: – teren intravilan situat in Slatina, strada Aleea Gradiste, nr. 11,jud. Olt in suprafata de 41.326 mp identificat cu CF si numarul cadastral 52883 – pret pornire : 170.000 euro la cursul BNR din ziua licitatiei – teren intravilan situat in Slatina, strada Aleea Gradiste, nr. 11,jud. Olt in suprafata de 31.875 mp identificat cu CF si numarul cadastral 52881 – pret pornire : 125.000 euro la cursul BNR din ziua licitatiei”.

Ambele terenuri au fost adjudecate de la prima strigate de către un ”privat”(n.n. revenim pe speță având în vedere că pare a fi vorba despre, culmea coincidenței, un vechi abonat, din rândul pulifricilor ) nicidecum de Primăria Slatina. Posibil să avem a face din nou cu ”lipsă interes”(n.n. cum s-a întâmplat cu parcarea) pentru că nu poate fi vorba despre ”lipsă de informare” având în vedere faptul că decizia de scoatere la vânzare a celor două terenuri a fost luată ”cu aprobarea adunarii creditorilor din data de 04.05.2021, in baza prevederilor Legii 85/2006 privind procedura insolventei si a regulamentului aprobat de creditori”, municipalitatea fiind pion de bază la masa credală!!! Așadar, cel puțin juriștii Primăriei Slatina au avut cunoștință despre această situație și, cel puțin teoretic, pe scara ierarhiei, având în vedere că la mijloc sunt bunuri ale municipiului, cel puțin viceprimarul cu atribuții de zona patrimoniului, Stăncioiu, și mai departe primarul ales să reprezinte interesul slătinenilor, ar fi trebuit… ”actualizați”. A fost dezinteres sau a fost afacere? E incompetență sau… continuăm împreună?! Răspunsurile vor ”scoate capul ” în perioada următoare!

P.S. Niște unii spun că ”sursa” noului proprietar ar fi chiar din Primăria Slatina!!!

Print

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

error: Continut protejat !!!